Een nieuwsbericht uitgelicht

Tot in de details

16 maart 2018

Bedrijfshulpverlening leidinggevende

Opleiding Bedrijfshulpverlening leidinggevende monteurs WSi techniek

De Arbowet stelt eisen aan de veiligheid in onze organisatie. Veiligheid van onze medewerkers, bezoekers en klanten vraagt om goed geregelde bedrijfshulpverlening (BHV).
Een deel van ons personeel is vandaag, 15 maart opgeleid om adequaat in te grijpen bij calamiteiten en ongevallen in ons bedrijf.
 
Op de werkvloer komen ongelukken vaak voor. 200.00 keer per jaar maar liefst. Daarom stelt de Arbowet bedrijfshulpverlening verplicht. En dat is maar goed ook. Want BHV’ers komen in actie bij brand en bedrijfsongevallen. Ze zorgen voor opvang, begeleiding en hulpverlening totdat de professionele hulpdiensten gearriveerd zijn.Ze bieden eerste hulp of regelen een vlotte ontruiming. Hun doel is om schade en letsel zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.
Goed opgeleide BHV’ers zorgen er niet alleen oor dat lichamelijk en persoonlijk letsel en schade wordt voorkomen of beperkt.
Hun vlotte ingrijpen en alert reageren zorgen ook voor beperking van de financiële gevolgen.
Tijdens de BHV-opleiding krijgen de deelnemers kennis en vaardigheden in:
EHBO, o.a. werken met een AED, Brandbestrijding, Ontruiming, Communicatie.