Een nieuwsbericht uitgelicht

Tot in de details

12 mei 2017

Brandgedrag van kabels

Veranderende regelgeving heeft invloed op de werkzaamheden die wij uitvoeren en de producten die wij opleveren. 

Zo is er een nieuwe richtlijn met betrekking tot het gebruik van bekabeling in gebouwen. Deze is vanaf 1 januari 2017 geldig, maar door een overgangsperiode die duurt tot 1 juli 2017, wordt de nieuwe NEN8012 na 30 juni 2017 van toepassing.

Om als WSi techniek op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen met betrekking tot de brandveiligheid van bekabeling in gebouwen hebben wij TKF gevraagd een workshop te geven. TKF, producent van kabels, heeft afgelopen donderdag 11 mei een interactieve presentatie gegeven over de diverse brandklasses en implementatie van de nieuwe richtlijnen.


Een kleine uitleg over de diverse brandklasses (www.tkf.nl):
Euroklassen voor brandgedrag van kabels 
In de nieuwe CPR worden kabels dus ingedeeld naar Eurobrandklassen. Daarvoor zijn er de volgende zeven brandklassen geclassificeerd (ca), overeenkomstig met de klassen A t/m F voor bouwproducten:
A: Geen enkele bijdrage 
B1: Nauwelijks bijdrage
B2: Erg beperkte bijdrage 
C: Beperkte bijdrage 
D: Gemiddelde bijdrage 
E: Hoge bijdrage 
F: Niet bepaald
De relatie tussen Euroklassen en brandgedrag is vastgelegd in de EN 13501-6. Deze norm geeft legio combinaties voor de verschillende aspecten. Ook hier geldt dat Nationaal bepaald moet worden welke Euroklassen men wil voorschrijven.

In de norm NEN8012 wordt het aantal voor Nederland beperkt tot vier, zijnde aspecten met betrekking tot gedrag bij brand. Naast de bijdrage aan brand zijn ook de aanvullende klassen opgenomen, te weten rookontwikkeling (s), brandende vallende deeltjes (d) en decorrosiviteit/zuurgraad van verbrandingsgassen (a).

Al met al een leerzame, nuttige, workshop zodat we als WSi techniek op de hoogte blijven van nieuwe richtlijnen en wetgeving.