HFML Felix uitbreiding

Radboud UMC

08 februari 2019

HFML Felix

Een update van ons project HFML Felix te Nijmegen. Hier zijn wij momenteel hard aan het werk om de uitbreiding van het kantoor te realiseren. Het kantoor krijgt een verbinding over 2 verdiepingen tussen de gebouwen Felix en HFML. Het Felix gebouw wordt voorzien van een extra verdieping en het gebouw HFML krijgt een compleet nieuwe brandmeldinstallatie.

De werkzaamheden voor de uitbreiding van Felix HFML worden uitgevoerd door Bouwcombinatie Heyendaal BV. Deze combinatie vormt WSi techniek samen met WAM & van Duren en ROTS bouw.

De afbeelding hiernaast geeft de nieuwe techniekruimte (in uitvoering) weer.

Tijdens de bouwwerkzaamheden dienen de gebruikers geen hinder te ondervinden van de werkzaamheden: het bedrijfsproces gaat namelijk gewoon door.

In mei 2018 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de uit te voeren werkzaamheden. Hierna is er vervolgens begin juli 2018 gestart met de uitvoerende werkzaamheden. Momenteel zitten we kort voor de oplevering die op 8 maart 2019 plaats gaat vinden

De opdrachtgever voor deze werkzaamheden is de Radboud Universiteit waarbij Royal Haskoning DHV zorgt voor het installatie advies.

Voor de techniek zijn vooral basis technieken en installaties toegepast omdat het een koppeling op een bestaand gebouw betreft. Deze aansluiting op het bestaande gebouw maakt dat het een uitdagend project is! Opvallend is verder de flatbandkabel die gebruikt is voor de regeltechniek.