Een nieuwsbericht uitgelicht

Tot in de details

11 mei 2016

Opdracht nieuwbouw Vakcollege Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg en WvD&WSi bv hebben op 22 maart 2016 het contract getekend voor de nieuwbouw van het Vakcollege in Tilburg. De opdracht betreft het ontwerpen, engineeren en realiseren van de nieuwbouw (Design & Build) vastgelegd in een UAV-GC contract.

De nieuwbouw van het vakcollege is een onderdeel van de Stappegoor Campus in Tilburg. De nieuwbouw zal fysiek worden gekoppeld aan het bestaande ROC gebouw. Het vakcollege is een beroepsgerichte VMBO school en zal ca. 900 leerlingen en ca. 85 personeelsleden huisvesten. Het gebouw zal bestaan uit theorie- en praktijk onderwijs en bedraagt ongeveer 10.000 m2 BVO. Het gebouw zal gaan bestaan uit 4 bouwlagen.

Op dit moment is het Definitief Ontwerp gereed en zijn we volop bezig met de uitwerkingen voor de uitvoering. Het ontwerp wordt volledig uitgewerkt in het Revit 3D BIM Model. Naar verwachting zullen de fysieke werkzaamheden starten in juni 2016. De oplevering staat gepland medio 2017.