Definitieve gunning Europese aanbesteding

Tot in de details

12 april 2019

Persbericht gemeentehuis Ermelo

ERMELO - Op dinsdag 9 april heeft in het kader van de Europese aanbesteding de definitieve gunning voor de herinrichting en verduurzaming van het gemeentehuis plaatsgevonden aan twee bedrijven. Het gaat om BAM Bouw en Techniek (Apeldoorn) voor het bouwkundige deel en WSi Techniek (Groenlo) voor het installatietechnische deel. Deze bedrijven zullen de komende tijd in overleg met de gemeente de verbouwing gaan voorbereiden en op zoek gaan naar leveranciers en onderaannemers. De gemeente heeft inmiddels de resterende aanbestedingen (meervoudig onderhands) in voorbereiding en deels al in gang gezet.

Europese aanbesteding

Op 16 oktober 2018 startte de EU-aanbestedingsprocedure voor de verbouwing van het gemeentehuis, waarna geïnteresseerden de aanbestedingstukken via Negometrix konden bekijken en zich aan konden melden. Meer dan 60 aanmeldingen voor de twee percelen was een hoopvol begin in tijden dat de klussen voor het oprapen liggen in de bouwwereld. Aan het einde van de selectieperiode zijn na loting begin december vijf gegadigden per perceel gevraagd om een gedetailleerde inschrijving te doen. Na twee schouwen op locatie en de beantwoording van alle gestelde vragen waren begin maart 2019 de inschrijvingen binnen. Bij het lezen van alle ingediende plannen bleek direct al dat de uitgebreide voorbereiding zijn vruchten had afgeworpen. Gefaseerd verbouwen in een gebouw dat ook nog gewoon in gebruik blijft is een complexe operatie, maar de goed doordachte plannen van aanpak van de bedrijven gaven een overtuigend beeld van hoe de bedrijven dat gaan aanpakken. Een beoordelingscommissie heeft alle inschrijvingen beoordeeld en vergeleken op plan van aanpak, vermindering Co2-uistoot en prijs, waarna op 18 maart BAM Bouw en Techniek en WSi Techniek als besten uit de bus kwamen. Vervolgens heeft er een zogenaamde standstill-termijn van 20 dagen plaatsgevonden i.v.m. eventuele bezwaren. Nu de gunning definitief is geworden tekende op dinsdagmiddag 9 april burgemeester Baars, in het bijzijn van wethouder Vogelsang en algemeen directeur Weststrate, de contracten met beide bedrijven.

Resterende aanbestedingen

Naast de werkzaamheden die vallen onder de Europese aanbesteding (bouwkundig deel en installatietechnisch deel), is er ook nog circa 20% aan werkzaamheden die hier niet onder vallen. Deze vallen onder de zogenaamde percelenregeling uit de aanbestedingswetgeving. Hiervoor lopen momenteel al enkele offertetrajecten waarvoor de gemeente zoals gebruikelijk zowel lokale en regionale bedrijven alsook bedrijven van daarbuiten benadert. Dit geeft lokale en regionale ondernemers gelijkwaardige kansen om ook werk te genereren uit de verbouwing van het gemeentehuis. Een mooi voorbeeld is de eerdere opdracht aan Van Panhuis voor de vervanging van de kozijnen.

Aanbestedingen die momenteel lopen of de komende maanden zullen volgens zijn die voor maatwerkmeubilair, vloerafwerking, stoffering, AV-middelen, zonwering, bijzondere verlichting, een deel van het schilderwerk, raamfolies en het isoleren van een deel van de begane grondvloer. Maar ook de (bouw)schoonmaak en de interne verhuizingen zijn voorbeelden van werkzaamheden waarvoor nog bedrijven worden gezocht.


Planning

Volgens planning wordt de derde en tevens laatste fase (publiekshal en bibliotheek) van het vernieuwde duurzame gemeentehuis in de zomer van 2020 opgeleverd. De eerste fase (kantoren en vergadercentrum) en de tweede fase (kantoren) worden respectievelijk medio nov. 2019 en medio april 2020 in gebruik genomen.