Project in uitvoering

Tot in de details

Gymnasion Noord Nijmegen

In opdracht van de Radboud Universiteit realiseren WAM&VanDuren, RotsBouw en WSi techniek de uitbreiding en aanpassingen van het gebouw Gymnasion-Noord. De opdracht is verkregen middels een aanbestedingstraject waarbij wij als Meest Economische Inschrijver (EMVI) zijn verkozen.

Door een wijziging van het programma heeft de opdrachtgever besloten om een extra lob (ca. 5.300 m2) aan de noordkant te realiseren aan het bestaande gebouw. De verbouwing (ca. 10.500 m2) wordt in going concern uitgevoerd. De verbouw werkzaamheden betreffen o.a. wijziging van indelingen, vervangen van vloerbedekking en aanpassing van de installaties. Door deze wijziging is het noordgebouw voldoende groot om de Faculteit der Managementwetenschappen te huisvesten.

Het project Gymnasion-Noord maakt onderdeel uit van een serie projecten op het universiteitsterrein. Bovendien wordt een deel van Gymnasion-Noord tot medio 2018 gebruikt door de HAN. De samenloop hiervan heeft tot gevolg dat het noordgebouw in 2 fasen dient te worden uitgebreid en aangepast. De verhuizing van de Faculteit der Managementwetenschappen zal daardoor ook gefaseerd plaatsvinden.

Bouwfase 1 dient medio 2017 te zijn afgerond, zodat het eerste deel van de verhuizing plaats kan vinden. Daarmee ontstaat ruimte voor de start van de nieuwbouw voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Bouwfase 2 kan vervolgens pas starten nadat de HAN het Gymnasion medio 2018 verlaat. Bouwfase 2 dient medio 2019 te zijn afgerond

Volg de bouw op facebook:
https://www.facebook.com/gymna...

Projectinformatie

OPDRACHTGEVER

Radboud Universiteit Nijmegen Universitair Vastgoed Bedrijf

CONTRACTVORM

UAV

VERWERVINGSWIJZE

Europese aanbesteding

OPPERVLAKTE BVO

18.500m²

JAAR VAN UITVOERING

2016-2019

BIJZONDERHEDEN

Complexe renovatie en nieuwbouw in going concern.

Terug naar overzicht