Een project uitgelicht

Tot in de details

Herinrichting en verduurzaming Gemeentehuis Ermelo

Verbouw gemeentehuis Ermelo.

Doordat de huidige manier van werken in het gemeentehuis Ermelo niet toekomstbestendig wordt geacht wordt het gemeentehuis heringericht. Naast de herindeling wordt het gemeentehuis verduurzaamt.


Europese aanbesteding

Op 16 oktober 2018 startte de EU-aanbestedingsprocedure voor de verbouwing van het gemeentehuis, waarna geïnteresseerden de aanbestedingstukken via Negometrix konden bekijken en zich aan konden melden. Meer dan 60 aanmeldingen voor de twee percelen was een hoopvol begin in tijden dat de klussen voor het oprapen liggen in de bouwwereld. Aan het einde van de selectieperiode zijn na loting begin december vijf gegadigden per perceel gevraagd om een gedetailleerde inschrijving te doen. Na twee schouwen op locatie en de beantwoording van alle gestelde vragen waren begin maart 2019 de inschrijvingen binnen. Bij het lezen van alle ingediende plannen bleek direct al dat de uitgebreide voorbereiding zijn vruchten had afgeworpen. Gefaseerd verbouwen in een gebouw dat ook nog gewoon in gebruik blijft is een complexe operatie, maar de goed doordachte plannen van aanpak van de bedrijven gaven een overtuigend beeld van hoe de bedrijven dat gaan aanpakken. Een beoordelingscommissie heeft alle inschrijvingen beoordeeld en vergeleken op plan van aanpak, vermindering Co2-uistoot en prijs, waarna op 18 maart BAM Bouw en Techniek en WSi techniek als besten uit de bus kwamen.


Volgens planning wordt de derde en tevens laatste fase (publiekshal en bibliotheek) van het vernieuwde duurzame gemeentehuis in de zomer van 2020 opgeleverd. De eerste fase (kantoren en vergadercentrum) en de tweede fase (kantoren) worden respectievelijk medio nov. 2019 en medio april 2020 in gebruik genomen.


WSi techniek voert de complete werktuigbouwkundige,- en elektrotechnische installaties uit.

Projectinformatie

OPDRACHTGEVER

Gemeente Ermelo

CONTRACTVORM

UAV 2012

VERWERVINGSWIJZE

Openbare Aanbesteding

OPPERVLAKTE BVO

5.200 m²

JAAR VAN UITVOERING

2019 - 2020

BIJZONDERHEDEN

WKO installatie

Terug naar overzicht