Project in uitvoering

Tot in de details

Multifunctionele accommodatie De Vliertuin Winterswijk

WvD & WSi BV realiseert in Winterswijk de multifunctionele accommodatie De Vliertuin. Het wordt het nieuwe Hart van de Wijk met daarin een multifunctioneel gebouw waarbinnen diverse partijen samenwerken op gebied van onder andere scholing (in combinatie met BSO en peuterspeelzaal), sport en ontmoeting.

Het gebouw heeft door zijn opzet een hoge mate van flexibiliteit. De organisatie van de plattegronden is gebaseerd op meervoudig ruimtegebruik. Ruimten kunnen eenvoudig geschakeld worden tot grote multifunctionele zalen. Gangen bestaan niet meer, zij maken onderdeel uit van de verschillende les- en speelclusters.

Er is gekozen voor een lint dat een markant deel van de tuin bestrijkt en daarmee een maximale interactie aangaat. In dit lint is de sporthal opgenomen als een onderscheidende doos met groengevels die aansluiting vinden bij de monumentale bomen.

Op de koppen en knikpunten van het gebouw zijn de entrees gesitueerd. De verschillende gebruikers krijgen hiermee een eigen, herkenbare en prominente entree. De school wordt een ‘Frisse School’ Klasse B.

Voor een impressie zie de link hieronder:  

Projectinformatie

OPDRACHTGEVER

De Woonplaats

CONTRACTVORM

UAV

VERWERVINGSWIJZE

Meervoudig onderhandse aanbesteding door middel van EMVI

OPPERVLAKTE BVO

2.600m²

JAAR VAN UITVOERING

2016

BIJZONDERHEDEN

Terug naar overzicht