Project in uitvoering

Tot in de details

Renovatie vleugels Hogeschool Arnhem en Nijmegen te Arnhem

Na een onderhandse selectie zijn wij als partner voor de HAN uitgekozen om een aantal vleugels van de HAN-campus te Arnhem te verbouwen in een relatief kort tijdsbestek, waarbij de processen van de opdrachtgever blijven functioneren.

Een aantal vleugels is getransformeerd van kantoor vleugels met gesloten cellen voor het personeel, naar open studielandschappen voor de studenten. Hierbij zijn de installaties weer helemaal up-to-date gemaakt conform de hedendaagse technologie. Dit alles met als resultaat dat er binnen het afgesproken tijdsbestek en budget een verbouwing werd gerealiseerd. De verbouwing betrof in totaal circa 3.500m. De architect is LIAG uit Den Haag en het installatieadvies is verzorgd door Willems Technisch Adviesbureau uit Duiven. Het project is begin 3e kwartaal 2014 opgeleverd.

Projectinformatie

OPDRACHTGEVER

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

CONTRACTVORM

UAV

VERWERVINGSWIJZE

Meervoudig onderhands

OPPERVLAKTE BVO

3.500 m²

JAAR VAN UITVOERING

2014

BIJZONDERHEDEN

Korte doorlooptijd in de zomervakantieperiode

Terug naar overzicht