Oranje Nassau's Oord

werktuigbouwkundige installaties

Vervangende Nieuwbouw Oranje Nassau's Oord

Oranje Nassau’s Oord Het verpleeghuis Oranje Nassau's Oord bevindt zich in een bosrijke omgeving op een eigen historisch landgoed. De locatie is voortgekomen uit een voormalig koninklijk paleis en heeft sinds het begin van de vorige eeuw gefunctioneerd als een kliniek voor longziekten. Na de jaren ‘60 is het gebouw geleidelijk in gebruik genomen als verpleeghuis.

Op de locatie Oranje Nassau’s Oord bevinden zich meerdere gebouwen.

Het huidige PG-gebouw is in 1996 in gebruik genomen en betekende toen een forse verbetering in vergelijking met de situatie daarvoor. Desondanks voldoet het op dit moment niet meer als verblijfsruimte voor de gebruikersgroepen.
Het belangrijkste bezwaar is de aanwezigheid van een groot aantal 2-persoonskamers, waarvan een deel bovendien functioneel beperkt is omdat ze eerder al van 4- naar 2-persoonskamers zijn omgebouwd. Het hierdoor gevoelde tekort aan privacy voor bewoners wordt als een dringend probleem ervaren.
Daarnaast zorgen de grote donkere huiskamers met onvoldoende buitenlicht, te weinig privacy en te weinig mogelijkheden om zich terug te trekken, ervoor dat het gebouw in toenemende mate niet meer voldoet aan de huidige eisen. Tenslotte wordt steeds meer als een gemis ervaren dat de bewoners, ondanks de prachtige omgeving en de tuinen, niet als vanzelf worden uitgenodigd om buiten te verblijven.


Er is daarom ingezet op het realiseren van vervangende nieuwbouw, waarbij de doelstelling bestaat uit het realiseren van nieuwe huisvesting waarin verblijf en zorg voor de cliënten optimaal wordt gefaciliteerd. Tegelijkertijd wordt in het hoofdgebouw een aantal ingrepen doorgevoerd om de koppeling met de nieuwbouw en de afwikkeling van het logistiek proces optimaal te faciliteren.
Naast kwalitatieve uitgangspunten als bruikbaarheid, gezondheid, veiligheid, alternatieve aanwendbaarheid en duurzaamheid is het vermijden van tijdelijke huisvesting een belangrijk uitgangspunt geweest. Daarnaast is er gezocht naar een concrete uitwerking van de ambities van Zinzia op het gebied van milieubewust ondernemen, efficiënt beheer en domotica.

WSi techniek mag voor dit project de werktuigbouwkundige werkzaamheden uitvoeren.


We zullen tijdens de uitvoering van dit project dit artikel aan blijven vullen.

Foto: Mecanoo

Projectinformatie

OPDRACHTGEVER

Zinzia Zorggroep

CONTRACTVORM

UAV 2012

VERWERVINGSWIJZE

Openbare aanbesteding

OPPERVLAKTE BVO

8.800 m² nieuwbouw en 2.000 m² renovatie

JAAR VAN UITVOERING

2018 - 2019

BIJZONDERHEDEN

Woon-zorg complex blijft in gebruik

Terug naar overzicht