Project in uitvoering

Tot in de details

MBO Groenhorst College Almere

Afgelopen februari is er gestart met de gunningsprocedure voor de nieuwbouw/uitbreiding van het Groenhorst College te Almere. Na een selectieprocedure en aanbesteding, inclusief presentatie, is het werk gegund aan WvD & WSi BV. 

De opdracht omvat het verder engineeren, realiseren en operationeel opleveren (fit for purpose), van de nieuwbouw en uitbreiding van Groenhorst Almere, locatie Heliumweg te Almere. 

Tijdens de nieuwbouw en de noodzakelijke aanpassingen aan het bestaande gebouw blijft de school in gebruik. Er moet zo min mogelijk hinder worden ondervonden van het bouwproces en tijdens de tentamen/examen periode mag er géén (geluids)overlast zijn.  De ruimtes in de school bevatten als voornaamste functies: praktijklokalen, onderwijslokalen, vergaderzalen en spreekkamers, kantoorruimte, parkeerruimte & als nevenfuncties toiletten, techniek, etc.

In de nieuwbouw zal vanaf augustus 2017 het MBO onderwijs genieten.
Afbeeldingen: Harald Mooij Architecten.

Projectinformatie

OPDRACHTGEVER

Aeres Groep

CONTRACTVORM

UAV-GV

VERWERVINGSWIJZE

Nationale aanbesteding

OPPERVLAKTE BVO

3.000m²

JAAR VAN UITVOERING

2016 - 2017

BIJZONDERHEDEN

Bouwen tegen bestaande VMBO EMVI

Terug naar overzicht