Een Referentie uitgelicht

Tot in de details

Carmel College Salland

In opdracht van Carmel College Salland en onder directievoering van Hevo heeft WvD & WSi BV (WAM&VanDurenBouw en WSI techniek Projecten) de Engineer, Build & Maintenance opdracht van de nieuwe school inclusief gymzaal in Raalte gerealiseerd. De ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden zijn vastgelegd middels een UAV-GC 2005 contract. WvD & WSi was verantwoordelijk voor alle bouwkundige-, elektrotechnische- en werktuigbouwkundige werkzaamheden.
 
De opdracht voor de nieuwbouw is middels een niet-openbare aanbestedingsprocedure verlopen, waarbij de gegadigden aan de hand van diverse selectiecriteria moesten aantonen dat zij de meest geschikte bouwpartner waren (EMVI). Hierbij heeft WvD & WSi aangetoond de meest geschikte partij te zijn voor deze opdracht. 
 
Het gebouw bestaat uit twee lagen en heeft drie zogenaamde ‘vingers’. In totaal telt het gebouw zes ‘domeinen’ waar docenten en leerlingen samen leren en werken. De school inclusief gymzaal is bedoeld voor 1.250 leerlingen en is circa 9.000 m2 groot. De school huisvest onder andere een bètalab, infocentrum (mediatheek / bibliotheek), een gymzaal en een aula met podium en grootkeukenvoorzieningen. 
 
Het Carmel College Salland wenste een flexibel, energiezuinig en onderhoudsarm gebouw met lage exploitatiekosten en een gezond klimaat dat voldoet aan Frisse Scholen klasse B en energielabel  klasse A. Zodoende zijn er energiezuinige luchtbehandelingskasten in en op de school geplaatst en heeft de school zeer hoge Rc waardes behaald. Hierdoor is dit een zeer duurzaam gebouw met een GPR score van gemiddeld 8,5. Tevens zijn er minder kolommen geplaatst, waardoor er flexibeler indeelbare ruimtes in de school zijn ontstaan. 
 
In samenwerking met de opdrachtgever en toetsende adviseurs architect (Atelier Pro), constructies (Schreuders Bouwtechniek) installatietechnisch (Dijkoraad Raadgevend Ingenieursbureau) en bouwfysisch (Peutz) was WvD & WSi verantwoordelijk voor de uitwerking van het VO+ naar DO, TO en UO. Waarbij zij tevens verantwoordelijk waren voor de aansturing van het eigen ontwerpteam. De gehele nieuwbouw is uitgewerkt in een 3D BIM model. In dit 3D model is alle relevante informatie verzameld van alle afzonderlijke betrokken partijen zoals WvD & WSi (bouw en installaties), Bartels Ingenieursbureau (constructies), Enervisie Winterswijk (Installatieadvies) en Reparaad (Onderhoud). Het model is uitgewerkt naar het niveau LOD 500, hierdoor is het mogelijk dat het model gebruikt wordt voor de onderhoudsfase (Maintenance) voor de komende 20 jaar conform NEN 5740, waar WvD & WSI tevens verantwoordelijk voor is.  
 
Begin 2014 is er gestart met de uitwerking van de VO+ tekeningen naar definitieve stukken. Juli 2014 is er gestart met de bouw en de school is in november 2015 opgeleverd. 

De onderhoudsfase is direct na de oplevering gestart.

Projectinformatie

OPDRACHTGEVER

Carmel Collge Salland

CONTRACTVORM

UAV-GC 2005

VERWERVINGSWIJZE

Europese aanbesteding

OPPERVLAKTE BVO

9.000m²

JAAR VAN UITVOERING

2014 - 2015

BIJZONDERHEDEN

Volledig 3D BIM model - LOD500 Inclusief 20 jaar onderhoud middels MJOP

Terug naar overzicht