Een Referentie uitgelicht

Tot in de details

Nieuw- en verbouw Christelijke Hogeschool te Ede

Voor de Christelijke Hogeschool Ede zijn wij in opdracht van Klaassen gestart met de realisatie van nieuwbouw en verbouw van Christelijke Hogeschool Ede. Hierbij voert WSi de complete werktuigkundige en elektrotechnische werkzaamheden uit. De school wordt voorzien van een duurzame WKO installatie in combinatie met PV-panelen, LED-verlichting en een goed gebalanceerd ventilatiesysteem volgens het Frisse Scholen concept.

De CHE is gegroeid en groeit nog steeds, daarom is uitbreiding nodig. Ook modernisering op het gebied van duurzaamheid en onderwijs maakt vernieuwingen in het totale complex van de CHE noodzakelijk. "We ontwikkelen met deze bouw een prachtige, professionele leer- en leefomgeving voor studenten, docenten en het werkveld", aldus Joop Korteland, directeur dienst Facilitair en voorzitter van de stuurgroep Herhuisvesting. Hij vertelt met trots: "Ons gebouw moet een zichtbare verbinding zijn tussen onderwijs, werkveld en onderzoek".

De nieuwbouw bestaat uit een transparant bouwvolume en heeft een oppervlakte van circa 5.000 m² BVO. Middels een nieuw te realiseren loopbrug wordt er een verbinding gecreëerd met het bestaande complex. De renovatie van het bestaande complex wordt in verschillende fasen uitgevoerd om overlast voor de in gebruik zijnde school tot een minimum te beperken. De renovatie behelsde in totaal circa 16.500 m² BVO.

De architect is INBO, het installatieadvies is verzorgd door WHR. Het project is in februari 2016 opgeleverd.

Projectinformatie

OPDRACHTGEVER

Christelijke Hogeschool Ede

CONTRACTVORM

UAV-GC

VERWERVINGSWIJZE

Europese aanbesteding

OPPERVLAKTE BVO

21.500 m²

JAAR VAN UITVOERING

2015 - 2016

BIJZONDERHEDEN

Going concern BIM is toegepast Frisse Scholen klasse A WKO installatie KNX-installatie i.c.m. LED-verlichting

Terug naar overzicht