Een Referentie uitgelicht

Tot in de details

Nieuwbouw Arnicahuis te Velp

Voor Siza zorggroep zijn wij in opdracht van Klaassen begin 2014 gestart met de realisatie van de vervangende nieuwbouw van het Arnicahuis te Velp. Hierbij voerde WSi de complete werktuigkundige en elektrotechnische werkzaamheden uit.

Het Arnicahuis is de huisvesting van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), lichamelijke beperkingen en met lichamelijke/verstandelijke beperkingen. Er zijn 24 jongeren komen te wonen. Daarnaast werden er in het gebouw 14 appartementen voor Siza-cliënten gerealiseerd. Elke cliënt heeft een eigen kamer of appartement. Ook zijn er gezamenlijke voorzieningen en kantoor- en zorgfuncties. De begeleiding bestaat uit 24-uurs zorg en is erop gericht de cliënten voldoende structuur en veiligheid te bieden, zodat zij zich binnen hun mogelijkheden kunnen handhaven en ontplooien.

De nieuwbouw bestaat uit twee geschakelde bouwvolumes. Een belangrijke eis van het gebouw is de flexibiliteit. Het gebouw is geconstrueerd op een manier die het intern aanpasbaar en partieel afstootbaar maakt. De indeling is zodanig flexibel dat de transformatie van groepswonen naar individueel wonen of commerciële appartementen en visa versa eenvoudig te realiseren is. Voorgaande is van belang om voor het gebouw een restwaarde te creëren.

De architect is Jorissen Simonetti architecten, te Doetinchem, het installatieadvies is verzorgt door Willems Technisch Adviesbureau uit Duiven. Het project is eind 2014 opgeleverd.

Projectinformatie

OPDRACHTGEVER

SIZA zorggroep

CONTRACTVORM

UAV

VERWERVINGSWIJZE

Meervoudig onderhandse aanbesteding

OPPERVLAKTE BVO

JAAR VAN UITVOERING

2014

BIJZONDERHEDEN

WKO-installatie

Terug naar overzicht