Een Referentie uitgelicht

Tot in de details

Uitbreiding capaciteit AWZI – BIR III te Lichtenvoorde

In opdracht van Biologische Industriële Reststoffen BV (BIR) hebben wij de opdracht mogen ontvangen voor het realiseren van de werktuigkundige installaties voor de verdere uitbreiding van de groene energieproductie te Lichtenvoorde.

Een zeer complex afvalwater wordt hier in 4 biologische stappen, waaronder een 2 traps anammox proces, behandeld. De installatie is uitgerust met een geavanceerde luchtbehandeling en biogas- en warmtekoppelingen met de naast gelegen industriële vergiste.

WSi is samen met Waterstromen voor BIR BV druk doende geweest met de voorbereidingen om de groene energieproductie in Lichtenvoorde te verdubbelen tot 10.000 MWh per jaar. De vergistingsinstallatie werd hiervoor uitgebreid met een derde biogasmotor in combinatie met een optimalisatie van het warmtenet. De warmte van de motor wordt geleverd aan de naastliggende waterzuivering voor leerlooierij water, zodat de biologische processen daar optimaal verlopen.

Het biogas wordt geproduceerd uit industriële reststromen. Door de inmiddels jaren lange ervaring en verschillende onderzoeken is Waterstromen in staat een dubbele hoeveelheid biogas te produceren in de bestaande vergistingsinstallatie.

De werkzaamheden zijn in het 4e kwartaal van 2012 gestart en zijn einde van het jaar opgeleverd. De installatie werd medio januari 2013 in bedrijf genomen.

Zie de site van Waterstromen voor meer informatie.

Projectinformatie

OPDRACHTGEVER

Biologische Industriële Reststoffen BV (BIR)

CONTRACTVORM

UAV

VERWERVINGSWIJZE

Aanbesteding

OPPERVLAKTE BVO

JAAR VAN UITVOERING

2013

BIJZONDERHEDEN

2 traps anammox proces luchtbehandeling en biogas- en warmtekoppelingen

Terug naar overzicht